Lai nodrošinātos ar labu veselību, ēd viegli, elpo dziļi, dzīvo pieticīgi, attīsti dzīvesprieku un uzturi interesi par dzīvi.

/Viljams Londens/